Vrste linija

Postoji vise vrsta linija , a to su:

-Puna debela

-Puna tanka

-Isprekidana

-Crta -tacka -crta

-Slobodorucna

Puna debela se koristi za crtanje osnovnih ivica predmeta

Puna tanka se koristi za pomoćne, pomoćne kotne i kotne linije

Isprekidana se koristi za prikazivanje zaklonjenih ivica premeta

Crta tacka crta se koristi za ose simetrije

Slobodoručna se koristii za preseke

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 12:54