ДЕФИНИСАЊЕ КОРЕКЦИЈЕ АЛАТА

Преднамештање алата се обавља посебним, наменским уређајем ван машине, или на самој машини. Тиме се успоставља међусобни положај алата у односу на референтни, десни стругарски нож (погледати прилог 9 - каталог алата). У зависности од изабраних алата за израду задате контуре готовог дела, у програму се морају предвидети диференцијалне вредности координата у односу на десни стругарски нож.

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 13:05