Јава - класе и објекти

Јава је објектно орјентисани програмски језик.

Класа је нацрт или шаблон за креирање објеката.

Објекат је конкретно појављивање класе.

Структура класе описује се атрибутима а понашање методама.

 

слика са интернета

логоминистарство просвете

Poslednja izmena: Saturday, 17. March 2012., 13:27