Подела интервала

     Интервал је растојање између нека два тона. Делимо их према ВРСТИ и ВЕЛИЧИНИ.

     Према ВЕЛИЧИНИ делимо их на :

ПРИМА (1) - поновљени тон

СЕКУНДА (2) - растојање између два суседна тона

ТЕРЦА (3) - растојање између три тона

КВАРТА (4) - растојање између четири тона

КВИНТА (5) - растојање између пет тонова

СЕКСТА (6) - растојање између шест тонова

СЕПТИМА (7) - растојање између седам тонова

ОКТАВА  (8) -растојање између осам тонова

      Увек бројимо и почетни и завршни тон.

Према ВРСТИ , интервале делимо на :

Чисти Велики
1
2
3
4
5
6
7
8

  

Poslednja izmena: Sunday, 16. March 2014., 17:03