Svakog dana kada izađemo iz kuće, zgrade ili škole postajemo učesnik u saobraćaju. Da bi smo se osećali bezbedno potrebno je da znamo i poštujemo pravila koja važe za sve učesnike u saobraćaju. U ovoj nastavnoj sedmici upoznaćemo se sa obavezama i odgovornostima učesnika u saobraćaju.
Vaš zadatak je da proučite predstavljeni materijal za učenje i na osnovu njega uradite dati test.
Last modified: Monday, 3 June 2013, 11:25 PM