Čovek je oduvek težio da napravi nešto bolje i lepše od onog postojećeg. Svuda oko nas nalaze se slični proizvodi, slične stvari, predmeti koji služe istoj nameni, isto ili slično funkcionišu, ali se razlikuju po svom obliku. Ljudi koji su osmislili sve ove proizvode imali su različite ideje o tome kako treba da izgledaju njihovi proizvodi. O tome ćemo se upoznati u ovoj nastavnoj temi: o rađanju ideje, crtanju skice, da li smo zadovoljni sa skicom ili ne, ponovno crtanje skice, izrada tehničkog crteža i na kraju izrada predmeta.
Na osnovu izloženog materijala uradite vežbu 1.
Poslednja izmena: Tuesday, 4. June 2013., 17:13