U ranijim razredima učili ste kako se treba ponašati u saobraćaju, kako treba  pravilno prelaziti ulicu. Pred Vama se nalazi nastavni materijal za 1. nastavnu sedmicu i Vi ćete naučiti osnovne vrste saobraćaja, osnovna pravila i propise u saobraćaju kao i način regulisanja saobraćaja.
Kada proučite materijal za ovu nastavnu sedmicu, pristupite rešavanju  testa.
Za sva pitanja možete koristiti sedmični forum.

Želim Vam uspešan rad.
Last modified: Sunday, 2 June 2013, 10:00 PM