Vodič za 8. sedmicu

U ovoj sedmici će te se upoznati sa podelom građevinskih materijalima,  i sa njihovim karakteristikama.
Za one koji žele da znaju više dat je dodatni materijal.
Proučite nastavni materijal, a test radite nakon 9. sedmice.

Želim Vam uspešan rad!

Last modified: Monday, 16 December 2013, 6:36 PM