Vodič za 6. sedmicu

Pred Vama se nalazi nastavni materijal za 7. nastavnu sedmicu. Upoznaćemo se sa Internetom i elektronskom poštom. 
Proučite dati nastavni materijal.
Na raspolaganju  Vam je i dodatni materijal za one koji žele više da znaju.
Ove sedmice vas očekuju sledeći sadaci:
1. Kreiraćete rečnik sa novim pojmovima 
2. Kreiraćete svoj e-mail nalog i svoj e-mail postaviti na za to određeno mesto.

Želim Vam uspešan rad!

Last modified: Wednesday, 8 January 2014, 6:38 PM