Vodič za 4 sedmicu

Pred Vama se nalazi nastavni materijal za 4. nastavnu sedmicu.
U ovoj nastavnoj sedmici ćemo se upoznati sa osnovnim karekteristikama i pravilima tehničkog crtanja u građevinarstvu. 
Kada proučite nastvni materijal, pristupite testu znanja koji morate uraditi sa 75% uspešnosti.
Želim Vam uspešan rad!

Last modified: Tuesday, 7 January 2014, 9:21 PM