Vodič za 3. nastavnu sedmicu

Pred Vama se nalazi nastavni materijal za 3. nastavnu sedmicu.

U ovoj sedmici ćemo se upoznati na koji način se vrši izgradnja novih kao i proširenje postojećih gradova, kako se vrši projektivanje kuće i na koji način se dolazi do odgovarajuće dokumentacije.


Kada obradite materijal za ovu sedmicu, pristupite polaganju  testa. Potrebno je da test uradite sa 75% uspešnosti.

Želim Vam uspešan rad!

Last modified: Tuesday, 7 January 2014, 9:31 PM