Vodič za 1. sedmicu

Pred Vama se nalazi deo 1.  nastavne teme, tj. nastavni  materijal za 1. nastavnu sedmicu.

Upoznaćemo se istorijom arhitekture i stilovima gradnje. Na raspolaganju su Vam: 
-materijal za učenje u obliku e-knjiga
-ppt prezentacija
-dodatni materijal koji može da proširi Vaša znanja, namenjen je učenicima koji žele da znaju više.
Kada obradite materijal za ovu sedmicu, treba da izaberete jedan stil gradnje i da uradite referat sa detaljima o tom stilu gradnje i priložite ga na za to predviđeno mesto. Za jedan stil gradnje može se prijaviti najviše 5 učenika. 
U ovoj sedmici nećete imati test znanja, ali je važno  da proučite kompletan nastavni materijal, jer će vas očekivati pitanja u završnom testu.

Želim Vam uspešan rad

Last modified: Thursday, 7 November 2013, 6:09 PM