Globalni plan

1 Globalni plan

Ciljevi i zadaci

 

TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE za 6 razred osnovne škole

(2 časa nedeljno, 72 časa godišnje)

Cilj i zadaci

Cilj nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi jeste da se učenici upoznaju sa tehničko-tehnološkim razvijenim okruženjem, kroz sticanje osnovne tehničke i informatičke pismenosti, razvojem tehničkog mišljenja, tehničke kulture, radnih veština i kulture rada.

Ostali ciljevi i zadaci predmeta su da učenici:

- steknu osnovno tehničko i informatičko vaspitanje i obrazovanje,

- stiču osnovna tehničko-tehnološka znanja, umenja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju, radu i svakodnevnom životu,

- shvate zakonitosti prirodnih i tehničkih nauka,

- saznaju osnovni koncept informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), saznaju uloge ICT u različitim strukama i sferama života,

- upoznaju rad na jednom od operativnih sistema i nekoliko najčešće korišćenih korisničkih programa i steknu navike da ih koristi u svakodnevnim aktivnostima,

- nauče upotrebu računara sa gotovim programima za obradu teksta, za grafičke, interfejs i internet,

- razvijaju stvaralačko i kritičko mišljenje, razvijaju sposobnost praktičnog stvaranja, odnosno da realizuju sopstvene ideje prema sopstevenom planu rada i afirmišu kreativnost i originalnost,

- razvijaju psihomotorne sposobnosti,

- usvoje pretpostavke za svesnu primenu nauke u tehnici, tehnologiji i drugim oblicima društveno korisnog rada,

- savladavaju osnovne principe rukovanja različitim sredstvima rada, objektima tehnike i upravljanja tehnološkim procesima,

- razvijaju preciznost u radu, upornost i istrajnost prilikom rešavanja zadataka,

- stiču radne navike i osposobljavaju se za saradnju i timski rad,

- komuniciraju na jeziku tehnike (tehnička terminologija, crtež),

- steknu znanja za korišćenje mernih instrumenata,

- na osnovu fizičkih, hemijskih, mehaničkih i tehnoloških svojstava odaberu odgovarajući materijalza model, maketu ili sredstvo,

- prepoznaju elemente (komponente) iz oblasti građevinarstva, mašinstva, elektrotehnike, elektronike i da ih komponuju u jednostavnije funkcionalne celine (grafički i kroz modele, makete ili predmete) ,

- razumeju tehnološke procese i proizvode različitih tehnologija,

- prepoznaju prirodne resurse i njihovu ograničenost u korišćenju,

- prilagode dinamičke konstrukcije (modele) energetskom izvoru,

- odaberu optimalni sistem upravljanja za dinamičke konstrukcije (modele), izrade ili primene jednostavniji program za upravljavljanje preko računara,

- upoznaju ekonomske, socijalne, tehničko-tehnološke, ekološke i etičke aspekte rada i proizvodnjei njihov značaj na razvoj društva,

- primenjuju mere i sredstva za ličnu zaštitu pri radu,

- znaju mere zaštite i potrebu za obnovu i unapređenje životnog okruženja,

- na osnovu znanja o vrstama delatnosti i sagledavanja svojih interesovanja pravilno odaberu svoju buduću profesiju i dr.

Poslednja izmena: Friday, 28. February 2014., 18:28