Увод

Реч технологија има више значења. Прво означава развој и примену алата, машина, материјала и процеса која могу помоћи у решавању људских проблема.

Last modified: Thursday, 27 February 2014, 12:18 AM