Техничко цртање у машинству

Техничко-технолошка документација је документација потребна за припрему, организовање и праћење производње у индустрији. Постоје  две групе и то: административно-организациона документација и техничка документација.

Административно-организациони документи треба да обезбеде ефикасно и одговорно организовање произвидње уз поделу задатака, припрему, праћење и контролу производње.

Техничка документација садржи конкретне задатке за производњу неког производа, а један део је графичко-техничка документација коју обично називамо технички цртежи.

Правила по којима се цртају технички цртежи зову се норме техничког цртања или стандарди.

Сваки технички цртеж мора бити јасан, уредан и тачан.

Технички цртеж је основни документ према којем се израђују и контролишу машински делови  и склопови.

Сваки технички цртеж треба да садржи јасну представу о облику и димензијама предмета, дозвољена одступања мера и облика, квалитет обрађености површина, материјал, податке о термичкој обради као и друге податке потребне за израду и контролу.

Техничке цртеже смо поделили према начину приказивања, према намени и начину израде.

Техничке цртеже према намени смо поделили на детаљне (радионичке) и склопне (монтажни).

Детаљни цртеж приказује само један предмет са свим подацима према којима се предмет може израдити.

 

Poslednja izmena: Thursday, 27. February 2014., 00:10