Hardver

Hardver ili računarski HARDVER (eng. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi dio računara. Hardver se mnogo rijeđe mijenja nego softver. Zbog toga su i takvi nazivi jer na englenskom soft znači mehko, dok hard znači tvrdo. Mogućnosti računara u najvišoj mjeri zavise od hardvera i njegove kvalitete.

Hardverska, računarska arhitektura koja se koristi u kućnim računarima se naziva Von-Neumann Arhitektura. Također, postoje i druge arhitekture, ali se mnogo rijeđe koriste.

Osnovni dijelovi računara

Konan periferija
Uređaji za pohranjivanje podataka
Grafički izlazni uređaji
Zvučni u/i uređaji
Ulazni uređaji

Mogućnosti i brzina

Hard disk, fizički dio računara koji pamti podatke i nakon gašenja računara, skoro bi bilo nemoguće pokrenuti računar bez njega, jer na njemu se obično nalazi neki operativni sistem

Iako svi nabrojani dijelovi nisu nužni za rad računara, bez većine bi rad na računaru bio značajno otežan. Naočitiji je primjer mogućnost računara da radi bez računarskog miša, koji je nezamjenljiv u današnjem grafičkom softveru i operativnim sistemima.

Najbitniji dijelovi u računaru od kojih zavisi brzina i performanse istog su brzina procesora (CPU), količina, tip i brzina RAM-a, vrsta čipseta, brzina FSB-a, brzina hard diska i GPU grafičke karte. Snaga grafičkog čipa je bitna samo za aplikacije gdje je potrebno prilično brzo iscrtavanje slika kao kod 3D računarskih igara, CAD softvera i tako dalje. Također je bitna softverska podrška, odnosno drajveri. Bez njih mali broj hardvera funkcioniše svom snagom (CPU je izuzetak), i nezamislivo je imati brz računar bez odgovarajućih drajvera, posebno ako se radi o matičnoj ploči i grafičkoj karti.

Također pogledajte

Poslednja izmena: Thursday, 27. February 2014., 00:04