Prva lekcija

ВЕЖБА БР. 41)                  Нацртати шему као на слици. Означити све компоненте и навести њихове вредности. Водити рачуна о смеровима употребљених индикатора!

 

2)                  Укључити главни прекидач у програму. Очитати вредности свих струја и проверити да ли важи Први Кирхофов закон у чвору А ( I1+I4=I2+I3), као и у чвору B (I2+I5=I6).

 

ВЕЖБА БР. 5

 

1)                  Нацртати шему као на слици. Она представља упрошћено струјно коло у аутомобилу ( акумулатор-кочница-СТОП светла).

 

2)         Затворити струјно коло и проверити важење Првог Кирхофовог правила у чвору А. Такође, објаснити шта се дешава ако се промени гранични напон сијалице S1 на 8V. Шта ће се десити ако променимо граничне напоне на сијалицама на 30V?

Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:11