Збир унутрашњих углова троугла

Теорема
Збир унутрашњих углова у троуглу је 180°.
Задатак 1: Углови троугла ABC су α=80° и β=40°. Израчунај трећи угао троугла.
Извор
Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:08