Saturday, 13. April 2024., 18:16
Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 8. разред (Тит 8)
Rečnik: Nepoznate reči
I

Internet ( eng. International Network)

svetska mreža

ISDN ( eng. Integrated Services Digital Network)

digitalna mreža integrisanih podataka- međunarodni standard za digitalne telekomunikacione mreže