Форум наставне теме Мерење и контрола

Поштовани ученици, пред вама је наставна тема -мерење и контрола. Проучите наставну тему.

Ваш задатак за ову седмицу ће бити да првовежбате мерење на помичном мерилу и микрометру. Вежбе су постављене у оквиру лекције.

Желим вам успешан рад.

Separate groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)