ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

7. Интерфејс

Интерфејс означава међусклоп, међувезу, место споја, место приступа. 60-тих година почиње примена у рачунарској индустрији. Означавала је тачку узајамног дејства, интеракције између рачунара и другог уређаја.

Интерфејс је веза између два уређајa или система који се не могу директно повезати. Служи за пренос информација између делова система.


Хардверски интерфејс се састоји од штампане плоче и основних електронских компоненти. 

Кориснички интерфејс означава визуелни распоред контрола на монитору. 

Контроле могу бити:  графичке (прозори, иконе и дугмад), текстуалне (текстуалне команде), звучне (гласовне команде). Помоћу њих корисник комуницира са системом и управља његовим радом. Може да покреће друге софтвере или периферијске уређаје.

Резултат слика за интерфејс

кориснички графички интерфејс