ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

6. Меморија

Од тренутка када се укључи рачунар па док се не искључи, микропроцесор непрекидно користи меморију. Када се говори о меморији обично се мисли на RAM меморију коју најчешће називамо “оперативна меморија”


 Оперативна меморија, кеш и регистри чувају податке само привремено, док је рачунар укључен у струју. Постоји и трајна меморија која памти податке без обзира на стање рачунара: хард диск, флопи диск, ROM,BIOS, флеш меморија.


RAM меморија RAM  скраћено од  en.   Random Access Memory  (меморија насумичног приступа), меморија у коју се подаци могу и уписивати и читати и чијем садржају се може приступити по било ком редоследу.

 Резултат слика за меморија

ROM  скраћено од  ен .   Read-Only Memory  – меморија из које се подаци могу само читати. Код класичних ROM чипова, подаци се на њих уписују током самог процеса производње и касније се не могу мењати.

Hard disk  (тврди диск) је уређај који пише, чита, брише и трајно памти податке. Сваки рачунар данас има барем један тврди диск, на њему се држе сви подаци неопходни за покретање и рaд  оперaтивног систем   рaчунaрa. 


Кеш меморија је супербрза меморија. Убрзава рад рачунара тако што привремено чува податке које микропроцесор често користи у раду и скраћује време преузимања података из оперативне меморије. Налази се делом поред, а делом у микропроцесору.

CD  је скраћеница за Compact Disc или компактни диск који користи оптички запис за снимање података. CD је преносиви медиј на који се подаци обично могу само уписивати, али постоји и CD-RW верзија која омогућује преписивање, односно даје могућност брисања сачуваних података.

DVD  је скраћеница od Digital Versatile Disc. Попут  CD -a користи технологију оптичког записа али поседује пуно већи капацитет.

Регистри су меморијске ћелије уграђене унутар микрипроцесора које привремено чувају податке за обраду. Те податке најчешће захтева аритметичко – логичка јединица.

Флеш меморија се користи као још једaн облик хард диска, само мали, лако преносив и тих. Нема покретне делове као хард диск. Време приступа подацима јој је изузетно кратко. Напаја се преко матичне плоче.

Резултат слика за меморија