ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

3. Пасивне електронске компоненте

Пасивни електронски елементи у струјним колима не делују исправљачки ни појачивачки.

При прикључивању на једносмерни или наизменични напон понашају се по Омовом закону.

У пасивне елементе спадају : отпорници, калемови (завојнице), кондензатори.

Електрични отпор је отпор којим се одређени материјали супротстављају проласку електрона.

Отпoрници су електронски елементи направљени од проводних материјала који се саупротстављају проласку електричне струје. Отпорници су најчешће ваљкастог облика са жичаним изводима на крају. У зависноси од начина израде и намене, отпорнике делимо на: сталне, променљиве и нелинеарне отпорнике.

Промењиви отпорник којим се мења струја назива се реостат, а промењиви отпорник којим се мења напон назива се потенциометар.

Фотоотпорник је отпорник чији се отпор мења према светлости која пада на њега. Користи се као сензор,а у најједноставнијем случају за аутоматско паљење уличних лампи увече.


otpornik

симбол отпорника

Завојнице ( калем) су жице савијене у спиралу које проводе електричну струју. Протоком електричне струје кроз завојницу,око ње се ствара магнетно поље. Променом јачине струје мења се и магнетно својство завојнице –индуктивитет. Основна јединица за индуктивитет је Хенри(H). Завојнице се користе у осцилаторним колима предајника и пријемника. Делују као пригушнице у струјним колима. Употребљавају се за трансформисање наизменичних напона као и за израду разних врста електромагнета.

zavojnica

симбол за завојницу

Кондензатор је електронски елемент који може да сачува енергију. Што је та способност већа, кажемо да кондензатор има већи капацитет(C).

Састоји се од две металне плочице  између којих се налази изолатор (диелектрик). Капацитет кондензатора зависи од  величине тих плочица, њихове  међусобне удаљености и својства  изолатора.


kondenzator