ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

2. Основне електронске компоненте

Електронска кола се састоје од компоненти које у зависности од својих електричних особина се могу поделити на активне и пасивне.
Електронском компонентама обрађујемо електричне сигнале ( напон и струју) : појачавамо, слабимо, стабилизујемо, исправљамо, прекидамо итд.
Електронске компоненте имају два или више прикључака ( електроде), који служе за повезивање са другим компонентама.