ДИГИТАЛНА ЕЛЕКТРОНИКА

1. Електроника

ЕЛЕКТРОНИКА

Електроника је област науке и технике која се бави проучавањем провођења електрицитета кроз вакуум, гасове и полупроводнике, као и проучавањем електронских компоненти и њиховом применом у разним уређајима.

Гране електронике су:

1. Рачунарство- проучавање и развој хардвера

2. Аутоматика- проучавање и развој уређаја за контролу процеса и роботику

3. Телекомуникације- проучавање и развој уређаја за пренос података

5. Микроелектроника- проучавање и развој интегрисаних кола и других компоненти

6. Енергетска електроника- проучавање и развој електронских компоненти за велике снаге