Upravljanje uređajima i procesima pomoću računara

1. Управљање уређајима и процесима помоћу рачунара

Да би рачунар могао да управља неким уређајем или читавим процесом треба му пружити две врсте информација: информације о стању управљаног система и информације о жељеном стању система. Рачунар може бити уграђен у сам уређај или се уређајем управља помоћу спољног рачунара.


Минијатурни рачунар, који је уграђен у сам уређај назива се микроконтролер. Израђује се најчешће у облику електронско чипа.

         mikrokontroler

Користи се у различитим уређајима: аутомобилима, мобилним телефонима, роботима, разним уређајима за мерење, играчкама и сл.


Када се уређајем управља споља неопходан нам је интерфејс, који може да се дефинише као хардверски и софтверски интерфејс.


Хардверски интерфејс је комуникациони склоп између два уређаја. То је обично мали електронски уређај, који омогућава комуникацију рачунара и уређаја којим управљамо. Веза може бити бежична и жичана.

hardverski interfejs

Софтверски интерфејс представља мали управљачки програм који омогућава комуникацију између оперативног система рачунара и спољног уређаја.


Графички кориснички интерфејс се убраја у софтверски интерфејс.

grafički korisnički interfejs