Upravljanje uređajima i procesima pomoću računara

1. Upravljanje uređajima i procesima pomoću računara

Da bi računar mogao da upravlja nekim uređajem ili čitavim procesom treba mu pružiti dve vrste informacija: informacije o stanju upravljanog sistema i informacije o željenom stanju sistema. Računar može biti ugrađen u sam uređaj ili se uređajem upravlja pomoću spoljnog računara.

Minijaturni računar, koji je ugrađen u sam uređaj naziva se mikrokontroler. Izrađuje se najčešće u obliku elektronsko čipa.

         mikrokontroler

Koristi se u različitim uređajima: automobilima, mobilnim telefonima, robotima, raznim uređajima za merenje, igračkama i sl.

Kada se uređajem upravlja spolja neophodan nam je interfejs, koji može da se definiše kao hardverski i softverski interfejs.

Hardverski interfejs je komunikacioni sklop između dva uređaja. To je obično mali elektronski uređaj, koji omogućava komunikaciju računara i uređaja kojim upravljamo. Veza može biti bežična i žičana.

hardverski interfejs

Softverski interfejs predstavlja mali upravljački program koji omogućava komunikaciju između operativnog sistema računara i spoljnog uređaja.

Grafički korisnički interfejs se ubraja u softverski interfejs.

grafički korisnički interfejs