Program za obradu teksta

WordPad

worpade

WordPad (sveska za pisanje- pisanka) je program za obradu teksta  ali u koji se mogu ubacivati crteži i slike iz drugih programa, tekst se može unositi, oblikovati, čuvati i štampati.

„Pisanka“ je osnovni program za obradu teksta koji je uključen u Windows. Program za obradu teksta je računarski program koji se može koristiti za kreiranje, uređivanje, prikazivanje i štampanje tekstualnih dokumenata. Pomoću programa „Pisanka“ možete pisati pisma, prikaze knjiga, kao i druge jednostavne dokumente. Takođe možete menjati izgled teksta, brzo premeštati rečenice i pasuse, kao i kopirati i lepiti tekst u okviru jednog ili više dokumenata.

Prozor programa „Pisanka“

Da biste otvorili program „Pisanka“, kliknite na dugme StartSlika „Start“ menija, izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim izaberite stavku Pisanka.
prozor programa WordPade

Prozor programa „Pisanka“ sastoji se iz četiri osnovna dela:

Traka sa  alatkama. Traka sa alatkama sadrži dugmad za osnovne komande, uključujući čuvanje i štampanje. Zadržite pokazivač miša na dugmetu kako biste otkrili njegovu funkciju. Pojaviće se okvir koji prikazuje funkciju dugmeta.

Traka za oblikovanje. Traka za oblikovanje sadrži dugmad koju možete koristiti za oblikovanje teksta u dokumentu. Na primer, možete odabrati font, boju i poravnavanje teksta.

Lenjir. Lenjir možete koristiti za proveru rasporeda i položaja teksta u dokumentu.

Oblast dokumenta. To je prostor u okviru koga kucate dokument, unosite promene u tekst i primenjujete oblikovanje.

Kucanje teksta

Kada budete spremni za početak, ukucajte tekst u oblast dokumenta programa „Pisanka“. Trepćuća vertikalna linija koja se zove kursorSlika kursora označava gde će se pojaviti tekst koji ćete upravo otkucati. Da biste pomerali kursor u okviru teksta, kliknite tamo gde želite da se kursor pojavi.

Za razliku od pisaće mašine, u programu „Pisanka“ ne morate da pritisnete taster ENTER da biste prešli u novi red. „Pisanka“ će se umesto Vas pobrinuti za to tako što će automatski započeti novi red kada dođete do kraja reda u kome trenutno radite. Kada želite da započnete novi pasus, pritisnite taster ENTER.

Biranje teksta

Kada želite da uradite nešto sa tekstom u dokumentu, na primer, da ga kopirate ili oblikujete, prvo ga morate izabrati. Da biste izabrali tekst, postavite pokazivač miša sa leve strane dela teksta na kome želite da započnete selekciju. Kada postavite pokazivač, kliknite na levi taster miša i držite ga pritisnutog dok prevlačite pokazivač preko teksta koji želite da izaberete. Izabrani tekst će biti istaknut. Kada dovršite selekciju, otpustite taster miša.

Kopiranje i premeštanje teksta

Ako u jednom delu dokumenta imate tekst koji želite da postavite u drugi deo dokumenta, postoje dva načina da ga premestite bez prekucavanja: Možete ga kopirati i nalepiti na drugo mesto ili ga možete premestiti na drugo mesto.

Kada kopirate tekst, on će biti smešten u ostavi. Zatim ga možete nalepiti na drugo mesto. Originalni tekst će biti sačuvan.

Kada premestite tekst na drugo mesto, originalni tekst neće biti očuvan. Ovaj metod može biti koristan kada želite da prerasporedite rečenice i pasuse u dokumentu.

         Kopiranje teksta i lepljenje na drugom mestu

 1. Izaberite tekst koji želite da kopirate.

 2. U meniju Uređivanje izaberite stavku Kopiraj.

 3. Premestite kursor na mesto na kome želite da umetnete kopirani tekst.

 4. U meniju Uređivanje izaberite stavku Nalepi.

  Premeštanje teksta na drugo mesto

  1. Izaberite tekst koji želite da premestite.

    2. Postavite pokazivač na izabrani tekst, a zatim kliknite na levi taster miša i držite ga pritisnutog.

    3. Prevucite izabrani tekst na mesto u dokumentu na kome želite da se on pojavi.

   

  Umetanje i brisanje teksta

  „Pisanka“ olakšava umetanje i brisanje teksta na bilo kom mestu. Da biste umetnuli tekst, kliknite na mesto na kome želite da ga umetnete i počnite sa kucanjem. Da biste izbrisali tekst, izaberite tekst koji želite da izbrišete i pritisnite taster DELETE.

  Oblikovanje dokumenta

  Oblikovanje se odnosi na izgled i raspored teksta u dokumentu. „Pisanka“ vam omogućava da lako promenite oblikovanje u dokumentu. Na primer, možete odabrati između mnoštva različitih fontova i veličina fonta, a tekst možete obojiti gotovo svakom bojom koju poželite. Takođe je jednostavno promeniti poravnavanje dokumenta.

  Promena fonta, stila fonta ili veličine fonta

  1. Izaberite tekst čije oblikovanje želite da promenite.

  2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

  3. U okviru Font otkucajte ili izaberite font koji želite da koristite.

  4. U okviru Stil fonta otkucajte ili izaberite stil fonta koji želite.

  5. U okviru Veličina otkucajte ili izaberite veličinu koji želite da koristite.

  Promena boje

  1. Izaberite tekst čiju boju želite da promenite.

  2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Font.

  3. U okviru stavke Boja kliknite na željenu boju.

  Ovde se nalazi slika dokumenta u kome je primenjeno nekoliko različitih fontova i boja:


  Slika oblikovanja teksta u programu Pisanka

  Oblikovanje teksta u programu „Pisanka“

  Promena poravnavanja

  Tekst u dokumentu (ili pasus u dokumentu) možete poravnati u odnosu na levu marginu, centar ili desnu marginu.

  1. Izaberite pasus čije poravnavanje želite da promenite.

  2. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Pasus.

  3. U okviru Poravnavanje izaberite željeno poravnavanje.

  Ova slika pokazuje kako izgledaju pasusi sa različitim poravnavanjem:

   Slika poravnavanja teksta u programu Pisanka

  Poravnavanje teksta u programu „Pisanka“


 1. Čuvanje dokumenta

  Tokom rada bi trebalo da povremeno sačuvate dokument da ne biste izgubili podatke ako računar iz nekog razloga prestane da radi. Čuvanje dokumenta takođe omogućava da se kasnije vratite na njega ako želite da nastavite sa radom.

  Čuvanje dokumenta

  • U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

   Ako pre toga nijednom niste sačuvali dokument, od vas će se tražiti da navedete ime dokumenta i lokaciju na računaru na kojoj želite da ga sačuvate:

   1. U okviru Sačuvaj u izaberite lokaciju na kojoj želite da sačuvate dokument.

   2. U okviru Ime datoteke otkucajte ime dokumenta.

   3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Štampanje dokumenta

  U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj. U dijalogu Odštampaj upotrebite okvir Opseg stranica, a zatim okvir Broj primeraka da biste naveli koje stranice želite da odštampate i u koliko primeraka. Kada završite, kliknite na dugme Odštampaj.