Program za obradu teksta

Notepad

notepad Notepad  je program pomoću kojeg se može otkucati, sačuvati i odštampati neki tekst. Ne podržava rad sa slikama ili drugim objektima. Pogodan je za brzo čuvanje teksta koji skidate sa Interneta jer se brzo učitava u memoriju računara i za kreiranje jednostavnih stranica za Internet.Oduvek je postojala potreba da se svako iskustvo zabeleži trajno. nastajali su spisi, pisma, ugovori, aktovi i drugi vidovi pisanih beleški. Danas su ova pisana nasleđa dobila formalan tretman, u vidu dokumenata kojima smo neprestano okruženi. Jedan od idealnih programa za rad sa tekstualnim dokumentima je Notepad (beležnica).   Izgleda naivno, ali baš na primeru Notepad-a, mogu se lako steći praktična znanja koja kasnije možete uspešno koristiti u radu sa recimo, Word-om ili Excel-om Ovaj mališa, koji pleni jednostavnošću, pokreće se iz Start menija klikom levog tastera miša na stavku All Programs, a zatim na folder Accessories. U mnoštvu korisnih programičića, uočićete ikonu beležnice. Kliknite na nju.

NOTEPAD 1Kada se pokrene, Notepad automatski otvara novi, prazan dokument (obično nazvan Unititled - bez naslova). Ta bela pozadina, ustvari predstavlja čist papir koji čeka vaš tekst.

notepad 2

Čim ste zadovoljni unetim tekstom, vreme je da sačuvate vaš rad. Kao i kod mnogih drugih programa, i Notepad je obogaćen programskim menijima. File meni ćete viđati gotovo svuda. Namenjen je radu sa datotekama (files). Kliknete li levim tasterom miša na njega (tačka 1), dobićete sledeći padajući meni.

notepad 3

Evo kratkog pregleda svake od stavki File menija:

  1. New - otvara novi, prazan dokument
  2. Open - otvori postojeći dokument radi pregledanja ili izmena
  3. Save - sačuvaj, snimi novonastale promene u postojećem, otvorenom dokumentu
  4. Save As -  sačuvaj, snimi kao potpuno novi dokument, ili već postojeći snimi pod novim imenom.
  5. Page Setup – podešavanje dokumenta pred štampanje
  6. Print – štampanje dokumenta
  7. Exit – izlaz, napuštanje, gašenje programa.
notepad 4

Prilikom snimanja dokumenata (klikom na Save As), kako tekstualnih, tako i bilo kojih drugih, treba se pozvati na logiku. Zato u polje File name (ime datoteke – pored tačke 1) upišite im što ličnija, konkretnija imena, ovo radite da bi vam kasnije bilo lakše da ih pronađete. Kod tačke 2, obratite pažnju na padajući listu pored naziva Encoding čiji je zadatak da obezbedi da se u vašem dokumentu vide sva slova naše azbuke/abecede. Ako ste dokument kucali koristeći šđčćž, onda je neophodno da ga snimite u Unicode ili UTF-8formatu. ANSI format sadrži samo slova i znakove engleske abecede i neće moći da pravilno sačuva vaš dokument. Naravno, na kraju pritisnite dugme Save (snimi, sačuvaj).

notepad 5

Kao dokaz da ste uradili pravu stvar, dodeljeno ime će se pojaviti u traci naslova Notepad-a. Ako sada na tom dokumentu nastavljate sa radom, unoseći nove izmene, nema potrebe da ga kasnije snimate sa Save as. Dovoljno će biti da kliknete na stavku Save, te će dokument sa aktuelnim imenom biti prepisan preko, sada već stare kopije. Kada otvorite stari dokument, da biste uneli nove izmene, takđe koristite Save .