Креирање ПИВОТ табела

1. УВОД - Шта су ПИВОТ табеле?

Izvorna i izvedena tabela

  • Izvorna tabela u Excelu je tabela u koju korisnik direktno unosi podatke
  • Izvedena tabela (ili Pivot tabela) dobija se iz izvorne tabele, transformacijom podataka iz nje.
  • Pivot tabele su veoma fleksibilne (lako se menjaju i prilagođavaju)
  • Pomoću njih se podaci mogu predstaviti na mnoštvo načina.
  • Služe za OBRADU TABELARNIH podataka i za ANALIZU podataka.

Primer: Neka je data izvorna tabela:

Na osnovu date izvorne tabele o uspehu učenika na polugodištu, može se kreirati izvedena tabela koja prikazuje zbirove po razredima (I, II, III, IV)

Kako?