vežba 3 - Paint

1. odabrati boje za desni i levi taster miša

2. obojiti papir pomoću kantice određenom bojom

3. nacrtati linije nepravilnog oblika levim i desnim
tasterom miša alatkom olovka

4. izbrisati nacrtane linije

5.  četkom napisati
svoje ime - različitim oblicima četke svako slovo i kombinovati levi i desni
taster miša

6. izbrisati ime

7. nacrtati 6 pravougaonika koristeći oba tastera miša i
različite tipove pravougaonika

8. pravougaonike isprskati sprejem – levi i desni taster
miša i različite vrste spreja

9. nacrtati 6 elipsi preko pravougaonika koristeći oba
tastera miša i različite tipove elipsi

10. nacrtati prave i krive linije različite debljine levim i
desnim tasterom miša

11. nacrtati bilijarski sto sa kuglama (primer dat u
prezentaciji – ali učenici mogu da odstupe od predloženog načina, ako imaju
bolju ideju)

12. snimiti sliku