vežba 1

Napišite redosled operacija pri izradi  modela kutije sa date slike.     kutija