Zadatak -materijal za pokrivanje

Vaš zadatak za ovu sedmicu je da pretražite internet i pronađete materijale koji služe za pokrivanje kuća, a da to nije crep. Napišite kratak referat. Poželjno je postaviti i slike.