Pretraživanje Interneta

Na internetu pretražite sve o pingvinima, napišite nekoliko rečenica o njimaipostavite slike.