Tokom ove dinamične radionice i kroz diskusiju sa predavačem, učesnici će saznati kako da adekvatno izgrade sopstveni online imidž, na koje načine mogu da reklamiraju „sopstveni proizvod“ i da se predstave potencijalnom poslodavcu-klijentu na zanimljiv način.