SCORM paketi


Tema Naziv Rezime Izveštaj
USLOVI U Excel-u Funkcija IF

Upoznavanje sa funkcijom IF u Excelu koja služi da ispita jedan ili više uslova.