Упутство за учење

У уџбенику прочитај лекцију „Постанак и развој логике“.

Посебно обрати пажњу на следеће:
Значење речи логика (Logos).
Историјски развој логике.

Покушај да одговориш на следећа питања
Ко је оснивач логике?
Како можемо дефинисати ову филозофску дисциплину?
Који су облици мишљења?
Која су три принципа (закона мишљења) код Аристотела?

Литература:
Михаило Марковић: Логика за трећи разред гимназије и правно-биротехничке школе
Проф. др. Иван Коларић: Логика

Последња измена: Wednesday, 22. June 2011., 21:51