Уџбеник који ћемо користити

У другом разреду гимназије бавићемо се проучавањем историје средњег века. Уџбеник који ћемо користити је:

 ИСТОРИЈА за 2.разред општег и друштвено-језичког смера,

Смиља Марјановић-Душанић и Марко Шуица; Завод за уџбенике и наставна средства, Београд;

Уз помоћ презентација, игрица, кратких филмова, занимљивих задатака покушаћемо да на лакши начин савладамо теме које су пред нама.

Last modified: Thursday, 16 June 2011, 11:45 PM