Materijali

Podela materijala:

-prirodni

-veštački

Svojstva materijala: fizička, hemijska, mehanička i tehnološka

Последња измена: Saturday, 17. March 2012., 12:45