Трапез

Трапез је четвороугао који има један пар паралелних страница.

Паралелне странице називамо основице, а друге две називамо краци.

Као и код осталих четвороуглова, збир унутрашњих углова трапеза је 360о.

Наставиће се...

Last modified: Saturday, 17 March 2012, 1:22 PM