Слика ензима

Ензим са активним центром

Last modified: Friday, 28 February 2014, 12:19 AM