Константе и променлјиве

Елементарне конструкције Qbasic-a

Последња измена: Thursday, 27. February 2014., 00:14