Константе и променлјиве

Елементарне конструкције Qbasic-a

Poslednja izmena: Thursday, 27. February 2014., 00:14