Вежба

 

 

Циљеви:

  • Подстицање ученика на самосталан, студиозан рад.
  • Упућивање на коришћење литературе и Интернета.
  • Упућивање у напредно коришћење програма MS Word.
  • Упознавање са формом писања стручних радова.
  • Илустровање предности тимског рада.

Last modified: Thursday, 27 February 2014, 12:10 AM