Prva lekcija

Osobine

Gradja tela kao i fiziologija današnjih krokodila je izrazito prilagodjena životu u vodi.Tu spada spljošteno telo, dužine od 1,20 do 7 m. Lobanja im je izdužena, nosnice povezane sa dušnikom.

Način života


Last modified: Saturday, 3 March 2012, 2:23 PM