1. sastav

Čemu služi HARDWARE ?

Da prima udarce kada SOFTWARE ne radi.

Hardver su svi fizički delovi računara.

Softver su svi programi.

Last modified: Saturday, 3 March 2012, 2:19 PM