Lekcija1

Racunar i njegovi delovi

Računar je zapravo sistem koji se sastoji iz više delova koji funkcionišu zajedno. Fizički delovi koje možete videti i dodirnuti zajedničkim imenom se zovu hardver. Softver se, sa druge strane, odnosi na uputstva ili programe koje hardveru govore šta treba da uradi.

rac1

Ilustracija navedena ispod prikazuje uobičajeni hardver u okviru sistema stonog računara. Vaš sistem možda izgleda malo drugačije, ali verovatno ima većinu ovih delova. Prenosni računar ima slične delove, ali su oni smešteni u pojedinačno pakovanje veličine sveske.

Sada ćemo da razmotrimo svaki njegov deo.

Sistemska jedinica

Sistemska jedinica predstavlja osnovu računarskog sistema. To je obično pravougaona kutija koja je smeštena ispod stola ili na njemu. U toj kutiji nalaze se mnoge elektronske komponente koje obrađuju informacije. Najvažnija komponenta je centralni procesor (CPU) ili mikroprocesor koji funkcioniše kao „mozak“ računara. Druga komponenta je radna memorija (RAM) u kojoj se privremeno skladište informacije koje koristi procesor dok je računar uključen. Sve informacije uskladištene u RAM-u se brišu po isključivanju računara.

Gotovo svo ostali delovi računara povezuju se sa sistemskom jedinicom pomoću kablova. Kablovi se priključuju u određene portove (otvore) koji se obično nalaze sa zadnje strane sistemske jedinice. Hardver koji ne čini deo sistemske jedinice ponekad se naziva periferijski uređaj ili uređaj.

Skladištenje

Računar ima jednu ili više disk jedinica—uređaja na kojima se skladište informacije na metalnom ili plastičnom disku. Disk čuva informacije čak i kada je računar isključen.

Jedinica čvrstog diska

Jedinica čvrstog diska na računaru skladišti informacije na čvrstom disku, čvrstoj ploči ili nizu ploča sa magnetnom površinom. Budući da čvrsti diskovi mogu da čuvaju veliku količinu informacija, obično se koriste kao primarno sredstvo za skladištenje i na njima se nalaze gotovo svi programi i datoteke. Čvrsti disk se obično nalazi u sistemskoj jedinici.

CD i DVD jedinice

Danas su gotovo svi računari opremljeni CD ili DVD jedinicama koje se obično nalaze na prednjoj strani sistemske jedinice. CD jedinice koriste lasere za čitanje (preuzimanje) podataka sa CD-a, a mnoge CD jedinice takođe mogu upisivati (snimati) podatke na CD-ove. Ako imate disk jedinicu koja podržava upisivanje, kopije datoteka možete skladištiti na praznim CD-ovima. CD jedinicu možete koristiti i za reprodukciju muzičkih CD-ova na računaru.

Disketna jedinica

Disketne jedinice skladište informacije na disketama, koje se nazivaju i flopi diskete. U poređenju sa CD-ovima i DVD-ovima, diskete mogu da uskladište samo malu količinu podataka. Takođe, one podatke preuzimaju sporije i podložnije su oštećenju. Zbog toga su disketne jedinice manje popularne nego ranije, iako se još uvek nalaze u sklopu nekih računara.

Miš

Miš je mali uređaj koji se koristi za postavljanje pokazivača i biranje stavki na ekranu računara. Iako ima miševa raznih oblika, tipičan miš izgledom pomalo podseća na pravog miša. Mali je, duguljast, a sa sistemskom jedinicom je povezan pomoću dugačke žice koja podseća na rep. Neki noviji miševi su bežični.

Tastatura

Tastatura se uglavnom koristi za kucanje teksta na računaru. Poput dirki na pisaćoj mašini, i ova tastatura ima tastere za slova i brojeve, ali ima i posebne tastere:

  • Funkcijski tasteri nalaze se u gornjem redu i izvršavaju različite funkcije u zavisnosti od toga gde se koriste.

  • Numerička tastatura se nalazi na desnoj strani većine tastatura i omogućava vam da brzo unosite brojeve.

  • Tasteri za navigaciju, kao što su tasteri sa strelicama, omogućavaju vam pomeranje u okviru dokumenta ili Web stranice

Monitor

Monitor prikazuje informacije u vizuelnom obliku pomoću teksta i grafike. Deo monitora koji prikazuje informacije zove se ekran. Poput ekrana televizora, ekran računara može da prikaže nepokretne ili pokretne slike.

Postoje dva osnovna tipa monitora: CRT (katodna cev) monitori i LCD (ekran sa tečnim kristalima) monitori. Oba tipa proizvode oštre slike, ali prednost LCD monitora je ta što su mnogo tanji i lakši. Međutim, CRT monitori su obično dostupniji.

Štampač

Štampač prenosi podatke sa računara na papir. Za korišćenje računara vam nije neophodan štampač, ali ako ga imate, moći ćete da štampate e‑poruke, čestitke, pozivnice, objave i druge vrste materijala. Mnogi ljudi takođe vole mogućnost štampanja vlastitih fotografija kod kuće.

Dva osnovna tipa štampača su ink jet štampači i laserski štampači. Ink jet štampači su najpopularniji štampači za kućnu upotrebu. Štampaju crno-belo ili u boji, a mogu odštampati i visokokvalitetne fotografije uz upotrebu posebnog papira. Laserski štampači su brži i uopšte bolji jer podržavaju obimnu upotrebu.

Zvučnici

Zvučnici se koriste za reprodukciju zvuka. Oni mogu biti ugrađeni u sistemsku jedinicu ili povezani pomoću kablova. Zvučnici vam omogućavaju da slušate muziku i čujete zvučne efekte sa računara.

Poslednja izmena: Saturday, 3. March 2012., 14:11