ISDN ( eng. Integrated Services Digital Network)

digitalna mreža integrisanih podataka- međunarodni standard za digitalne telekomunikacione mreže

» Nepoznate reči