Friday, 12. August 2022., 11:26
Sajt: Digitalna škola
Kurs: Техника и технологија за 6. разред основне школе (tio -6)
Rečnik: Rečnik
D

Deleted Items

  • фасцикла која чува брисане поруке

Drafts

  • фасцикла у коју се привремено смештају поруке

I

Inbox

  • фасцикла у коју се смештају примљене поруке

O

Outbox

  •  фасцикла у којој су поруке које чекају на ред да буду послате

S

Sent Items

  • фасцикла у којој су копије послатих порука