Forum prve lekcije

Ovo je mesto za razjašnjavanje svih eventualnih nedoumica vezanih za lekciju. Takođe, moguće je uputiti zamerke, a i pohvale vezane za lekciju.


(Još nema tema za diskusiju na ovom forumu)