Opšti forumi

Forum Opis Diskusije
Форум вести
Опште новости и најаве
0

Forumi za učenje

Tema Forum Opis Diskusije
Српски језик и књижевност Форум утисака о правописним недоумицама

Пре започињања дискусије и изношења ставова:

  • држите се теме форума
  • ваш став поткрепите аргументима
  • неслагање износите на неувредљив начин
  • поштујте туђе мишљење
  • пишите правописно и граматички исправно
  • нека поруке не буду дуже од 50 речи
  • повезујте са личним грешкама, грешкама које чујете
0
ФОРУМ ЛИЧНЕ (НЕ)ПИСМЕНОСТИ

Промишљање о сопственој примени Правописа

0